Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informujemy, iż dnia 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO. W związku z wykonywaniem zadań związanych z bieżącym administrowaniem danymi, realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Eko-System Kostro, Radlmacher Spółka Jawna z siedzibą w Białymstoku 15-111, przy Al. 1000 – lecia Państwa Polskiego 4 tel: (85) 743-56-31, e-mail: sekretariat@eko-system.pl.

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zawartej przez Państwa umowy bądź wyrażonej zgody.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej przez Państwa umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz przepisów prawa, a także przez okres niezbędny dla interesów prawnych Spółki, a w okresie dłuższym, o ile taki obowiązek wynika z przepisów prawa.

6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Administrator, a także podmioty współpracujące z Administratorem, czyli inne podmioty przetwarzające.

7. Posiadają Państwo następujące uprawnienia dotyczące Państwa danych osobowych:

  • prawo do informacji
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
  • prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „bycia zapomnianym”
  • prawo do ograniczenia przetwarzania
  • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo do sprzeciwu
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.


8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwo danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych było dobrowolne.

10. Brak podania Państwa danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości rezerwacji, realizacji umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

12. Mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych ze względu na szczególną Państwa sytuację.

13. Mają Państwo prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Realizacja:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies/Polityce Prywatności.