Rezerwacja i umowa

1. bezpłatna rezerwacja ==>

Każdy klient zainteresowany zakupem nieruchomości realizowanej przez firmę Eko-System ma możliwość bezpłatnej rezerwacji, której może dokonać osobiście, telefonicznie lub mail-owo. Czas trwania rezerwacji zależy od ilości dostępnych budynków o podobnych parametrach i wynosi ok. 7 dni. Jest to tzw. wstępna rezerwacja, która nie wymaga formy pisemnej.

2. umowa rezerwacyjna ==>

Rezerwacja inwestycji realizowanych odbywa się poprzez zawarcie tzw. umowy warunkowej tj. umowy rezerwacyjnej. Ww. umowa rezerwacyjna jest rozwiązaniem poprzedzającym zawarcie umowy deweloperskiej w sytuacji, gdy nabywca chce zarezerwować określony lokal albo dom, ale nie wie jeszcze czy na pewno zawrze ze Spółką umowę – gdyż to może zależeć na przykład od uzyskania kredytu albo spełnienia innego warunku. Jest sporządzana w zwykłej formie pisemnej, co eliminuje koszty związane z wynagrodzeniem notariusza i kosztami sądowymi. Omawiana forma umowy posiada istotną zaletę – klient, który podpisze umowę rezerwacyjną nie ponosi żadnych kosztów, jedynie kaucję zabezpieczającą, która jest zawsze zwrotna. Jest to korzystne rozwiązanie w przypadku, gdy istnieje spore prawdopodobieństwo negatywnej decyzji kredytowej. W takiej sytuacji osoba, która zawarła umowę deweloperską przed uzyskaniem decyzji banku musiałaby się pogodzić z utratą zadatku i kosztem niepotrzebnej taksy notarialnej i opłat sądowych. Podpisanie umowy rezerwacyjnej dla celów procedury kredytowej zabezpiecza przed takim ryzykiem. Ww. umowa uwzględnia jedynie koszt niewielkiej kaucji rezerwacyjnej, która jest zawsze zwrotna, zarówno w przypadku przystąpienia do zawarcia umowy deweloperskiej (tj. nie wlicza się na poczet ceny mieszkania) jak i rezygnacji z rezerwacji bez podania przyczyny. Ww. umowa zobowiązuje Spółkę do wstrzymania się z zawarciem umowy sprzedaży na rzecz osób trzecich. Jednoczenie umowa traci ważność w przypadku braku zapłaty opłaty rezerwacyjnej przez rezerwującego lub nieprzystąpienia do zawarcia umowy deweloperskiej w ustalonym przez obie strony terminie. Jednym słowem -kupujący ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny, bez żadnych kosztów i kar umownych.

 Zalety umowy rezerwacyjnej zawartej z firmą Eko-System:

  • brak dodatkowych kosztów, jedynie kaucja – zawsze zwrotna
  • eliminacja kosztów związane z zadatkiem, wynagrodzeniem notariusza i kosztami sądowymi (negatywna decyzja kredytowa)
  • „zamrożenie” najważniejszego parametru transakcji tj. ceny nieruchomości
  • czasowe wyłączenia lokalu lub domu ze sprzedaży
  • prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, bez żadnych kosztów i kar umownych.

3. umowa deweloperska ==>

Umowa deweloperska zawierana jest w formie aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od podpisania umowy rezerwacyjnej. Koszty ww. umowy ponoszą po połowie obie strony tj. Kupujący i deweloper, dotyczy to zarówno wynagrodzenia notariusza za wszystkie czynności wykonane w związku z zawieraniem umowy deweloperskiej, w tym także wypisów aktu notarialnego oraz kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

4. umowa przenosząca własność (umowa przyrzeczona)

Umowa przenosząca własność zawierana jest w formie aktu notarialnego w terminie 1 miesiąca od wpłaty wymaganej kwoty i odbiorze budynku oraz po uzyskaniu wszelkich niezbędnych dokumentów urzędowych m.in. pozwolenia na użytkowanie.

Realizacja:
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies/Polityce Prywatności.